20.07.2024.

O nas

O nas

Celem naszej działalności jest pomoc społeczna rodzinom wielodzietnym, niepełnym z problemem bezrobocia, ubóstwa, alkoholizmu, ich dzieciom w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych w warunkach odpowiadających godności człowieka. Pragniemy także otoczyć opieką ludzi starszych, samotnych i opuszczonych.

Nazwa stowarzyszenia „SILOE” wywodzi się z ewangelicznej sadzawki przynoszącej uzdrowienie. W naszej działalności opieramy się na wolontariacie i uwzględniamy naukę społeczną Kościoła Katolickiego.

Statut

Nasz aktualny statut stowarzyszenia można pobrać klikając na poniższą ikonę.

Kto może zostać członkiem stowarzyszenia?

Członkiem zwyczajnym może zostać osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i ma obywatelstwo polskie, a także akceptuje i pragnie wspierać cele stowarzyszenia oraz chce aktywnie uczestniczyć w jego działalności. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna, która akceptuje cele stowarzyszenia oraz pragnie wspierać jego działalność przez świadczenie pomocy organizacyjnej lub finansowej. Członkami stowarzyszenia mogą być także cudzoziemcy, jeśli nawet na stałe nie mieszkają na terenie Polski.

Nasza oferta
 • Pomoc w nauce
 • Bezpłatne korepetycje
 • Udział w imprezach kulturalnych
 • Wyjazdy kolonijne
 • Pomoc materialna
 • Towarzyszenie osobom samotnym
 • Okolicznościowe spotkania
 • Wyjazdy – wycieczki
 • Letni wypoczynek w czasie wakacji
Nasza historia
 • Stowarzyszenie „SILOE” zostało zarejestrowane 29.04.1996 roku jako organizacja pozarządowa w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem: 0000027945.
 • Wcześniejsza 4-letnia działalność charytatywna obejmowała spotkania okolicznościowe i wyjazdy kolonijne.
 • 12 lat placówką naszą był lokal wynajmowany od Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jamną” w Mikołowie, ul. Waryńskiego 24, gdzie odbywały się zajęcia 3 razy w tygodniu dla dzieci objętych naszą opieką.
 • W związku z wysokimi kosztami utrzymania, obecnie zawieszamy działalność w placówce, zmieniając siedzibę Stowarzyszenia na nowy adres: 43-190 Mikołów, ul. Krakowska 7/3. Dlatego bardzo liczymy na wsparcie materialne lub finansowe, ale przede wszystkim na współpracę z wolontariuszami do opieki nad dziećmi (korepetycje) i osobami starszym.